ภาพสัตว์สุดฮาแบบบังเอิญ

dog

คุณอาจเข้าใจผิดจากสิ่งที่เห็นได้อย่างอย่างง่ายได้เพราะมุมกล้องที่เห็นมันทำให้สัตว์ธรรมดากลายเป็นสัตว์ในเทพนิยายได้อย่างไม่น่าเชื่อ ถือเป็นความบังเอิญที่ดูเหมือนจงใจ

flying cow

dog