การเตรียมตัวก่อนออกเที่ยว

shutterstock

ก่อนการเดินทางเที่ยวแต่ละครับมักมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสิ่งทีต้องนำไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใช้ประจำวัน ยารักษาโรค เสื้อผ้า ปละของใช้ำเป็นที่ และ อีกสิ่งหนึ่งก็คือควรวางแผนการเที่ยวรวมถึงที่พัก และ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ดี

equipment